Φειδιππίδου 30, Αθήνα 115 27 Ελλάδα - Τηλ : +30 210 7780003